Colufifas mål og søjler

COLUFIFA’s mål og principper:

  1. Selvforsyning og fødevaresikkerhed
  2. Sikring af familiebrug med agerbrug og husdyr
  3. Skabelse af velstand og økonomisk uafhængighed
  4. Adgang til primære sundhedstjenester for alle
  5. Uddannelse, oplæring og livslang læring for alle
  6. Bæredygtig forvaltning af det fysiske og kulturelle miljø

Helt fra starten har COLUFIFA bygget på principper om fred og ligeværdighed mellem de forskellige etniske grupper (der er rigtig mange) og mellem de forskellige religioner (islam er dominerende, men der er også katolikker og tilhængere af traditionel religion). COLUFIFA er således også aktiv i en fredsbevægelse for at standse uroen i Casamance og er anerkendt for at arbejde på tværs af nationalitet – i både Senegal og Gambia. De arbejder desuden ud fra et ideal om ligestilling mellem mænd og kvinder.

^