Uddannelsesfond – og afsluttet skoleprojekt

Skolegården i grundskolen i Bounkilling.

UDDANNELSESFOND: MANGE BÆKKE SMÅ!

FORMÅL: At give kortvarende uddannelser til unge kvinder og mænd, til gavn for landdistrikter i Senegal. At forebygge affolkning i landsbyerne, styrke familierne og give dem et bedre grundlag for deres eksistens.

Første bidrag til fonden modtog vi i 2010 af CONNIE HEDEGÅRD, der som årets cyklist havde modtaget årets cykelpris på 10.000 kr og derefter videregav denne pris til Cykler til Senegal.

Siden har fonden modtaget mange indbetalinger, ikke mindst via de honorarer, som især Mariama Guldagger og Janne Noack modtager for deres foredrag.

SKOLEPROJEKTET (2005-14):

Jytte Ekvall fortæller:

FORMÅL: At hjælpe 6-9 årige piger og drenge i Senegal i skole.

Ved mit første besøg i Senegal 2005, hvor jeg underviste i NORDLYSMASSAGE, erfarede jeg, at mange børn i landdistrikterne ikke kom i skole. Det er ofte et problem for forældrene at skulle købe kladehæfter, små sorte tavler, kuglepenne, kridt m.m. for at deres børn kan blive undervist i skolen. De er fattige bønder, og ofte er børneflokken stor. (Selve undervisningen er gratis i Senegal, bortset fra et årligt ind-skrivelses gebyr).

Efter min hjemkomst besøgte jeg mine børnebørns 1.og 3. klasser og fortalte om senegalesiske børns hverdag. Ud af det kom der en udveksling i stand med gaver og tegninger og en start på hvad vi kaldte: Børn i Danmark hjælper børn i Senegal i skole. For 50 dk. hjælper vi et barn i skole i et år.

Ved mit besøg i 2006 havde jeg så et beløb med, som blev starten på vores SKOLEPROJEKT. Et samarbejde med 2 skoler i Faoune, Senegal og støtte til ca. 60 børn. Skoleinspektør, lærere og forældrerepræsentanter plus en repræsentant fra Coulififa deltog i de fælles møder, som vi afholdt ved mine årlige besøg, og hvor de fortalte om de børn der havde brug for støtten, og hvilken betydning det havde både for børn og lærere, at de nu havde  skolematerialer.

^