Projekter i syd

Landbrug, mikrofinans, alfabetisering, organisationsudvikling og fortalervirksomhed.

Cykler til Senegal og COLUFIFA har sammen gennemført udviklingsprojekter inden for landbrug siden 2001. Da Projektrådgivningen (nu CISU) startede med at finansiere projekter, var det ret små bevillinger under ‘Minipuljen’. Vi var så heldige, at få en bevilling i første runde, og dermed kunne vi gå i gang med et pilotprojekt til det, der senere skulle blive et stort fjerkræprojekt. Samtidig fik vi også penge fra den internationale fond til landbrugsudvikling, IFAD, så vi kørte to små projekter samtidig.

I årene 2004-08 gennemførte vi et større fjerkræprojekt, finansieret af Danida. Det omfattede ud over forbedring af hønseholdet (samt får og geder) støtte til, at små kvindegrupper kunne optage mikrolån i lokale sparekasser. Desuden blev de undervist i at læse, skrive og regne på deres modersmål (henh. pular, mandingue og diola). I projektet indgik endvidere støtte til organisationsudvikling med henblik på at styrke COLUFIFAs interne demokrati og regnskabsføring.

Ændringer i COLUFIFAs ledelse i 2009 medførte behov for øget fokus organisationsudvikling, som vi fik støtte til gennem et Partnerskabsprojekt. Efterfølgende blev de opnåede resultater videreudviklet i et par projekter, hvor erfaringerne fra det tidligere fjerkræprojekt dannede basis for en ny mikrofinans-model samt udvikling af grønsagshaver. I gennem en årrække er der i den danske udviklingspolitik øget fokus på, at organisationerne lokalt skal arbejde for at etablere partnerskaber og samarbejde, så de opnåede resultater kan forankres lokalt og udbredes til større befolkningsgrupper, den såkaldte fortalervirksomhed.

Det seneste projekt sluttede i august 2015, og siden da har vi i flere omgange søgt finansiering via CISU med henblik på at arbejde videre for at forbedre levevilkårene i landsbyerne. Bønderne i Senegal og Gambia mærker i stigende grad konsekvenserne af klimaforandringerne, hvilket betyder, at de traditionelle afgrøder jævnligt slår fejl. Vi vil derfor arbejde med strategier for at styrke bøndernes robusthed over for klimaforandringerne og samtidig forbedre udnyttelsen af de lokale produkter. Desværre har regeringens kraftige beskæring af u-landsbistanden betydet, at vores tre seneste projektansøgninger ikke har kunnet finansieres på trods af, at de blev godkendt som støtteværdige. Her den 15. marts 2017 indsendte vi så igen en ansøgning, som vi håber at få igennem nåleøjet. Vi får svar den 24. maj.

Le-projekt 2011: www.leertilsenegal.dk

^