Generalforsamling

Hvert år i foråret vil du blive indbudt til foreningens generalforsamling, som det er lykkedes os at gøre til et hyggeligt arrangement – som vi i øvrigt tilstræber at alle vore arrangementer og indsamlinger skal være! Det afholdes som regel på Kulturhuset Elværket i Frederikssund, hvor vi spiser sammen (alle bedes medbringe en lille ret til det fælles bord), bliver præsenteret for hinanden, hører beretninger fra de seneste Afrika-besøg, ser lysbilleder osv. – mens de mere formelle ting bliver klaret hurtigt og effektivt. Det er også her, at man kan se og høre om foreningens vedtægter og årsregnskab.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra arbejdsgrupper.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen of offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelse og revisor.
  8. Eventuelt.
^