Generalforsamling

Hvert år i foråret vil du blive indbudt til foreningens generalforsamling, som det er lykkedes os at gøre til et hyggeligt arrangement – som vi i øvrigt tilstræber at alle vore arrangementer og indsamlinger skal være! Det afholdes som regel på Kulturhuset Elværket i Frederikssund, hvor vi spiser sammen (alle bedes medbringe en lille ret til det fælles bord), bliver præsenteret for hinanden, hører beretninger fra de seneste Afrika-besøg, ser lysbilleder osv. – mens de mere formelle ting bliver klaret hurtigt og effektivt. Det er også her, at man kan se og høre om foreningens vedtægter og årsregnskab.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Beretning fra arbejdsgrupper.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen of offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelse og revisor.
  8. Eventuelt.

 

Referat af sidste generalforsamling:

Søndag den 7. maj 2017 kl. 11:00 i Elværket, Frederikssund

1. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent: Lissy Møller og referent: Gitte Frandsen

a. Beretning fra bestyrelsen.

Foreningens årsberetning gennemgås og vil blive lagt på hjemmesiden.

b. Beretning fra arbejdsgrupper.

Referat fra arbejdsgrupper er med i årsberetningen.

c. Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet gennemgås og godkendes.

d. Fastsættelse af kontingent.

På sidste års generalforsamling blev en forhøjelse af kontingent vedtaget til 150 kr. for     enkeltpersoner og 250 kr. for par og foreninger. Dette fastholdes.

e. Indkomne forslag – ingen forslag.

f. Valg af bestyrelse og revisor.

Lone, Mika og Gitte var på valg og blev genvalgt.

Kasserer Maj-Britt Nordmaj blev kun valgt for et år ved sidste års generalforsamling, idet   Maj-Britt ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, da hun nu bor fast på Bornholm.

Ingen nye kandidater til bestyrelsesposter, hvilket betyder, at en af suppleanterne må  indgå som bestyrelsesmedlem.

Konstituering af bestyrelsen vil finde sted på næste bestyrelsesmøde den 1.06.2017 kl. 17.

Hvis vi får godkendt projekt, vil vi bibeholde revisor. Når vi ikke har projekt, behøver vi ikke autoriseret revisor, men kan nøjes med intern revision.

Her gik vi til frokostpause, hvor vi spiste Mafé poulet – kylling i peanutbuttersauce – med grøntsager og salat.

Til dessert fik vi rabarberkage og rabarberpandekager.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde i samarbejde med CISU.

Diskussion og vedtagelse af strategi for foreningens fremtidige arbejde.

Knud Schmidt, som er med i Cykler til Senegals projektgruppe havde sendt sine overvejelser angående foreningens fremtid. Dette blev læst op.

Knud foreslår, at vi undersøger om der er andre samarbejdspartnere, som vi kan samarbejde med. Vi kunne eventuelt have selvstændige grupper, der arbejder med projekter, som refererer til Cykler til Senegal, men som kører selvstændigt. Han mener også at vi med fordel kunne have flere samarbejdspartnere end COLUFIFA. Det kunne f.eks. være Kvægprojektet – når vi har fået erfaringer med dette, kunne vi tilbyde at lave det med en anden samarbejdspartner som et afgrænset pakkeprojekt.

Der blev talt en del om at det vil være en god ide, hvis vi kan arrangere rejser af forskellig slags. Det kan være rejser for unge, det kan være fuglerejser, det kan være rejser, hvor der er en arbejdsopgave inkluderet.

Der kunne arrangeres en pakkerejse i forbindelse med kvægprojektet, hvor der f.eks. var en uges arbejde med at få bygget lade og indhegning og derefter en uges rejse hvor man besøger f.eks. flere landsbyer og til sidst er nogle dage i Banjul med mulighed for at besøge markeder og badestrand.

Vi talte om hvordan vi kan hverve flere interesserede medlemmer.

Det kan dels foregå ved opslag på uddannelses institutioner, højskoler og på facebook.

Vi kan også være mere aktive og tilmelde os flere fælles aktiviteter og markeder.

Jens fortæller om et stort marked ’Det Fælles Bedste’, hvor der er workshops, boder, oplysningsarbejde, som han besøgte sidste år i Hvalsø. I 2018 skal ’Det Fælles Bedste’ foregå på Fyn.

3. Lene Lindedam fortæller og viser billeder fra sin seneste brilleprojekt-rejse.

Orientering om brilleprojekt er med i årsberetningen.

 

 

^