Hvem er vi ?

Om vores historie, mål og alt det bagvedliggende…

Cykler til Senegal er en forening af  frivillige, der er blevet bidt af Afrika og foreningsarbejdet! Vi er en meget broget flok, der hver bringer vores livserfaring med ind i gruppen. Udover den faste kerne i bestyrelsen, har vi nogle uundværlige hjælpere, ikke mindst når der samles effekter og pakkes container – og vi kan altid bruge flere. Vi holder foredrag og tager initiativet til – eller deltager i andres – arrangementer med fokus på bæredygtig udvikling i Afrika.

Mange af os rejser jævnligt til Senegal og Gambia for at mødes med vores partnerorganisation, Colufifa. Sammen har vi iværksat mange typer udviklingsprojekter, som vi har skaffet penge til fra Udenrigsministeriet, Tips- og Lottomidlerne,  Mellemfolkelig Samvirke/ActionAid, CISU eller via indsamlinger og indtægter fra egne arrangementer. Vi har også arrangeret cykelrejser i landsbyerne, inviteret Colufifa-medlemmer til studieophold i Danmark og på anden måde arbejdet for gensidig udveksling.

Vi har status af en NGO – Non Governmental Organization – og engagerer os i forskellige aspekter af Nord-syd-samarbejdet, for eksempel malariabekæmpelse, udviklingen af mikrofinans, kampen mod analfabetisme osv. Vi har et godt samarbejde med andre NGO’er og er en del af  Venskabsforeningen Danmark-Vestafrika.

Vi ønsker at gøre en forskel, men også at lære af vores partner og deres kultur. Derfor er at vores forening  baseret på venskab og ikke på bistand og hjælp. Venskab er også et nøgleord internt i foreningen, lige som det at have det sjovt sammen, så vi gør meget ud af at støtte hinanden og at skabe en rar og uhøjtidelig stemning i alt, vi foretager os.

^