Container

Container ordningen:

Fra 2012 er Dansk Missions Råd/Genbrug til Syd udpeget af  Udenrigsministeriet som forvalter af genbrugsordningen. Siden de har overtaget administrationen af ordningen er bevillingen generelt beskåret. Genbrugsordningen har for at tilgodese så mange foreninger som muligt besluttet at man kun kan søge 1 container om året.

Sidste nyt:

Det er stadig muligt at kontakte os, hvis du har eller kender til nogen, der gerne vil donere egnede ting til genbrug. Hvis det er i mindre mængde og i overskuelig afstand, vil vi i begrænset omfang selv hente og opbevare ting, indtil vores næste container skal pakkes. Ellers må vi henvise til Nødhjælpsdepotet, der kører ud og henter så mange ting, som de har tid til. Hele Nødhjælpsdepotet drives af frivillige.

Den 4.-5. november 2019 pakkede vi en container sammen med Nødhjælpsdepotet. Da containeren ankom til Banjul i slutningen af december, var det så uheldigt, at regeringen i Gambia lige havde vedtaget nye regler for, hvordan foreninger kan søge om toldfritagelse, og disse regler trådte i kraft den 6.01.2020. Før skulle der søges i ministeriet for social handling, men nu skulle der søges i det/ de ministerier, som hovedindholdet i containeren hører ind under, og derefter skulle det godkendes i finansministeriet. Denne procedure tager selvfølgelig længere tid end den tidligere, og det betød at vi måtte betale depositum til speditøren, så han ville lade containeren komme ud af havnen, selv om den endelige godkendelse ikke var klar endnu. Det endte dog med at containeren kom ud og den 16.01.2020 blev transporteret til Kan Mamoudou i Gambia, hvor tingene blev fordelt til unionerne.

Vi har i september 2018 fået bevilling til at sende en container til COLUFIFA. Containeren skal pakkes hos Nødhjælpsdepotet i Næstved den 22.-23. oktober 2018. Containeren skal sendes til Kiang West i Gambia, og her bliver alt udstyr registreret, og derefter fordelt til unionerne.

I november 2017 pakkede vi en container sammen med Nødhjælpsdepotet i Næstved. Containeren ankom til Brikamaba i Gambia den 27.01.2018, og herfra blev tingene fordelt til de forskellige unioner.

I august 2017 har vi søgt ny bevilling til container hos Genbrug til Syd til vores samarbejdspartner COLUFIFA.  Vores næste container bliver pakket i samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved. Vi modtager stadig henvendelser om ting, så vi kan formidle det videre. Vi samarbejder stadig med COMSUG i Holbæk om computere.

Den seneste container blev pakket i Skibby og afsendt i november 2016 og ankom til Banjul havn i januar 2017. Den blev lidt forsinket og skæbnen ville, at det blev midt i den dramatiske situation, hvor den tidligere gambiske præsident Yahya Jammeh skulle presses til at træde tilbage og give plads til den nye, demokratisk valgte, Adama Barrow fra oppositionen. Så processen i havnen med at få frigivet containeren trak ud, men den kom frem i frem i februar.

Vi har pakket og sendt container til COLUFIFA siden Cykler til Senegal startede i foråret 1996. Containerne har i alle årene været en vigtig del af vores samarbejde, idet især cykler, værktøj, symaskiner og udstyr til sundhedsklinikkerne har gjort stor gavn lokalt. De senere år har også brugte computere, efterset af ComSug, været til stor hjælp i administrationen og på skoler.

I alt er det blevet til over 6000 cykler. Med cyklerne følger også reservedele og værktøj. Tidligere finansieret af MS Genbrug, nu af DMRU/ Genbrug til Syd.

Vi er blevet varslet, at kommunen vil sælge den lade i Skibby, hvor vi i flere år har haft tingene til containeren opbevaret. Der er ikke nogen egnet erstatning. Vi har derfor besluttet fremover at få container pakket af Nødhjælpsdepotet i Næstved. Derfor formidler vi fremover tingene til Nødhjælpsdepotet. Kontakt mail: cyklertilsenegal@gmail.com eller tlf. 23802720

Vi siger tak for et godt samarbejde igennem årene.

^