Opbygning/Struktur

Organisationen er opdelt i unioner, og i løbet af 1990’erne blev der dannet et par unioner i Gambia (Sintet og Brikamaba). I 2017 er COLUFIFA kommet op på i alt 16 unioner, hvoraf de 3 ligger i Gambia. Unionerne er sammensat af en række landsbygrupper, omkring 195 i alt, og foreningen har ca. 5.500 medlemmer, heraf flest kvinder. Hver landsbygruppe og hver union har en valgt bestyrelse, med en præsident og en vicepræsident. Den ene er en mand, den anden en kvinde, og for nuværende er der 8 kvindelige unionspræsidenter. Organisationens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og består 8 medlemmer. Der er en bestyrelsesformand ’præsident’ og en kvindelig vicepræsident. Bestyrelsen holder møde en gang om måneden. Hver tredje måned er der udvidet bestyrelsesmøde med deltagelse af præsidenterne og sekretærerne fra alle Unionerne,

^